üyeler

 
Unvanı
Adı Soyadı
Uzmanlık Alanı
Çalıştığı Kurum
Başkan
Prof.Dr.
Mekin SEZİK
Kadın Hast.ve Doğum
Tıp Fak. Kadın Hast.ve Doğum ABD
Başk.Yrd
Doç.Dr
Halil AŞCI
Farmakoloji
Tıp Fak. Farmakoloji ABD
ÜYE
Prof.Dr.
Mustafa TÜZ
Kulak Burun Boğaz
Tıp Fak. KBB Hast. ABD
ÜYE
Prof.Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU Halk Sağlığı Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD
ÜYE
Prof.Dr. Buket ARIDOĞAN Tıbbi Mikrobiyoloji Tıp Fak. T.Mikrobiyoloji ABD
ÜYE
Prof.Dr Mehmet Fahrettin ÖNDER Hukuk SDÜ Hukuk Fakültesi
ÜYE
Prof.Dr Derya YILDIRIM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Diş Hek Fak.Ağız Diş ve Çene Rady. ABD
ÜYE
Doç.Dr. Abdullah Meriç ÜNAL Ortopedi  Özel MEDDEM Hastanesi
ÜYE
Doç.Dr. Derya CEYHAN Pedodonti Diş Hek Fak.Pedodonti ABD
ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU Aile Hekimliği Tıp Fak Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD
ÜYE Doç.Dr. Mehtap SAVRAN Tıbbi Farmakoloji Tıp Fak Tıbbi Farmakoloji ABD
ÜYE
Uzm.Dr.
Nejat EKİNCİ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Özel Isparta Hastanesi
ÜYE Uzm.Dr. Bora BÜYÜKVANLI Anesteziyoloji ve Rean. Özel MEDDEM Hastanesi
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Erhan ŞAHİN Biyomedikal ve Cihaz Tekn.

ISUBU Teknik Bilimler M.Y.O.

ÜYE
Sivil Üye
Osman PARÇAOĞLU
Esnaf
Osman Fotokopi Merkezi
 
 
Etik Kurul Sekreteri: Dilek TOLA OLGUN
İletişim: 0 246 211 3230