Ücretlendirmeler

 

SDÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Ücretleri


 Araştırma Türü

Kurum İçi 1

Kurum Dışı 

 Faz I - II - III (2)

2000 TL

2000 TL

 Faz IV/Gözlemsel İlaç(2)

1750 TL

2000 TL

 Girişimsel İlaç Dışı (3, 4)

1000 TL

1500 TL

 Girişimsel Olmayan  Araştırmalar İlaç Dışı (3, 4)

 -

500 TL

 
1-Süleyman Demirel Üniversitesi ve SB Eğitim Araştırma hastaneleri kurum içi olarak değerlendirilir.

2-Destekleyicisi olan ilaç araştırmalarından başvuru ücreti alır. İlaç firmaları tarafından tam sponsorluğu  (Tam sponsor: Klinik araştırmanın başlatılması, yönetilmesi ve/veya finanse edilmesi sorumluluğunu üstlenen şahıs, şirket, kurum veya organizasyon) yapılan araştırmalar haricinde hiçbir kurum içi çalışma için etik kurul başvuru ücreti alınmaz.
 
3-Kurum dışından yapılacak SDÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi Madde 2(B) ’de tanımlı İlaç Dışı araştırmalardan tezler ve destekleyicisinin devlet fonları (TUBİTAK, DPT, üniversite araştırma fonu vb) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.
 
4-Kurum içinde yapılacak SDÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi Madde 2(B) ’de tanımlı İlaç Dışı araştırmalardan tezler ve destekleyicisinin devlet fonları (TUBİTAK, DPT, üniversite araştırma fonu vb) olduğu durumlar dışındaki her türlü tam sponsorlu (Tam sponsor: Klinik araştırmanın başlatılması, yönetilmesi ve/veya finanse edilmesi sorumluluğunu üstlenen şahıs, şirket, kurum veya organizasyon) araştırma için başvuru ücreti alınır.

 

Başvuru ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarası ile ilgili bilgiler:
Banka: Halk Bankası Isparta Şubesi
Hesap adı: 16000240
IBAN numarası: TR220001200954500016000240