Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 13 ocak 2012 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları hariç tüm (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç klinik araştırmaları, ileri tedavi tıbbi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar , kozmetik hammadde veya ürünlerle yapılacak etkililik ve güvenlilik çalışmaları, endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları, yeni bir cerrahi metot araştırması, kök hücre nakli araştırması ile doku ve organ nakli araştırması ) klinik araştırmaları ve “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” ile kapsam dışı kalan konulardaki bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, ilk toplantısını 06.01.2012 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır. Etik Kurul başvuruları SDÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi gereğince Etik kurul sekreteryasına toplantı tarihinden en az bir ( 1 ) hafta öncesinde elden yapılmalıdır. E-posta ve posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi içerisinde yürütülecek araştırmalar için ilgili anabilim dalından alınan Akademik Kurul kararının dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Sayısal Veriler